Tietosuojaseloste

Päivitetty 03/2023

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjän nimi: TalousOraakkelit.fi
Tietosuojavastaavat ja yhteyshenkilöt: Sari Nevansuu, sari@talousoraakkelit.fi
& Taru Niemelä, taru@talousoraakkelit.fi
Verkkosivusto https://www.talousoraakkelit.fi

2. Rekisterin nimi
Yritys käyttää rekistereistä seuraavia nimiä:
TalousOraakkelit Rekisteri, TalousOraakkelit asiakasrekisteri, Asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
TalousOraakkelit asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat henkilön itsensä antamat tiedot, ja henkilöltä on pyydetty suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoitaminen, markkinointi, ja palvelujen kehittäminen.
Kerättyjä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa, tai niin kauan kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista. Pyydettäessä henkilötieto poistetaan rekisteristä 30 pv kuluessa.
Rekisteriin pääsy on vain rekisterinpitäjillä.

4. Rekisterin tietosisältö
TalousOraakkelit.fi kerää tietoja voidakseen tarjota sinulle palveluja. Verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla saatetaan pyytää henkilötietojen, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero, lisäksi muita tietoja, jotka ovat oleellisia henkilökohtaisen palvelun tarjoamiseksi.

4.1 Evästeet ja analytiikka
Evästeiden avulla kerään tietoja verkkosivujeni vierailijoiden sivuston käytöstä ja käyttäjämääristä. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. googleanalytics.com. Tietojen avulla nähdään kuinka moni vierailee sivustolla, miten vierailijat käyttävät sivustoa ja kuinka pitkään he siellä viipyvät ja mitä tietoja hakevat. Tietoihin sisältyvät esimerkiksi käytettävän selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, vierailujen ajankohta ja määrä, sekä sivut, joilla vieraillaan. Eväste sivuillani sisältää myös tunnistenumeron, jonka avulla käyttäjän selain voidaan tunnistaa seuraavan kerran, kun hän vierailee sivustollani ja näin helpottaa sivustoni käyttöä. Evästeiden käytön tason voit itse valita evästeilmoituksesta.

TalousOraakkelit verkkosivuilla käytän Google Analyticsin verkkoanalytiikkaa tuottavia palveluita sekä MonsterInsightsia. TalousOraakkelit hyödyntää näiden työkalujen keräämiä tietoja verkkosivujen kehittämiseen ja seurantaan.

4.2. Linkitykset TalousOraakkelit.fi verkkosivuilta kolmannen osapuolen palveluihin
Verkkosivuilla on ulkopuolisiin palveluihin johtavia linkkejä, kuten Instagramin feedin ohjaukset. Näiden uudelleen ohjautumisten kautta eri palveluntarjoajat itse saattavat kerätä käyttäjästä tietoja ja asettaa linkin käyttäjän koneelle evästeitä, joiden käyttö ei ole TalousOraakkelit:n hallinnassa. Linkkien käytöstä vastaa verkkosivujen vierailija itse.

4.3. Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikissa välineissä tiedonkeräys perustuu henkilön itsensä antamiin tietoihin ja suostumukseen tietojen käytöstä.

4.4 Analytiikkapalvelut:
Evästeiden avulla analysoivat ja keräävät tietoa, jota ei voi yhdistää suoraan tiettyyn asiakkaaseen.

4.5. Verkkosivut:
Verkkosivuilla kerätään tietoja yhteydenottolomakkeella. Kerättävät tiedot ovat nimi, sähköposti ja puhelin.

5. Laskutus:
Laskutusta varten voidaan kerätä asiakkaan nimi ja osoite tiedot sekä sähköposti, lisäksi yrityksiltä vaaditaan y-tunnus.

6. Tietojen luovutukset
Henkilörekisterien tiedot ovat tarkoitettu vain TalousOraakkelit:n käyttöön.
TalousOraakkelit ei koskaan luovuta, myy tai vuokraa saamiaan tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjillä TalousOraakkelit:n edustajilla on ainoastaan käyttöoikeus kerättyihin tietoihin. Yrityksen ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin. Tiedot ovat salasana suojauksien takana.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Hänellä on myös oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Tietojen keruu perustuu vapaaehtoisuuteen.

9. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättäminen
Jos et halua että käsittelen tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, älä luovuta TalousOraakkelit:lle henkilötietojasi.